home
o autorovi
dila
provedeni
ukazky
cd a dvd
galerie
kontakt
kontakt
english
 
  Podrobnosti o díle:
   
  Jaroslav Pelikán - Miloš Bok: Koncert pro hoboj a klavír
   
 

Skladatel a flétnista Jaroslav Pelikán, je Bokovým vrstevníkem. Jejich vzájemný vztah vzniká již za studií na konzervatoři. Koncert pro hoboj a komorní orchestr (mimo jiné se dvěma kytarami a partem varhan) je první závažnější Pelikánova kompozice. Toto vynikající a osobité dílo teprve dvaceti-pětiletého autora je podobně jako jeho další skladby, ovlivněno především hudebním světem Bohuslava Martinů, které ovšem autor transformuje do velmi zajímavé polohy, intimní a zároveň velmi citové. Miloš Bok dirigoval premiéru tohoto díla, které se i při dalších reprízách setkávalo vždy s mimořádným ohlasem. Bok, který k Pelikánovi pociťoval velmi vřelý vztah, cítil zároveň potřebu častější interpretací tomuto dílu pomoci a proto s pečlivostí a pietou k originálnímu znění vytvořil klavírní verzi, která dílo přetlumočila do lapidárnější a emotivnější podoby. Od originálu se liší pouze přidáním několika taktů ve vrcholu díla, což Bok učinil z tektonických důvodů. Sám se pak stal interpretem této skladby a poprvé ji také s hobojistou Zbyňkem Müllerem provedl s úspěchem v Malém sále pražského Rudolfina v březnu 1997. Dílo je natočeno na CD.

durata cca 23 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright: Miloš Bok, všechna práva vyhrazena
webmaster: Petr Postl
design © 2008 Přemysl Havlík