home
o autorovi
dila
provedeni
ukazky
cd a dvd
galerie
kontakt
kontakt
english
 
  Podrobnosti o díle:
   
  Missa Solemnis - pro sóla, sbor, varhany a orchestr
   
 

Dílo vzniklo na objednávku P. Josefa Cukra, bohosudovského jezuity na sklonku roku 1985. Bok povzbuzen představou provedení v bohosudovské bazilice, dílo vytvořil velmi rychle. První verze byla hotova v březnu 1986, skladatel ovšem, nespokojen s výsledkem, začal psát dílo znovu. Použil vše dobré z první verze, ale skladbu značně rozšířil. Tato varianta byla hotova na začátku července 1986. Velká část partitury vznikla v Kamenické Stráni u Děčína, na místě, kde autor prožíval své dětství. Bok v té době měl maturovat, ale pro tuto práci se k maturitě nedostavil a maturoval v září, dva dny před premiérou. Bok byl tehdy donucen vedením pražské konzervatoře podepsat dokument, že pokud mši provede, bude okamžitě vyloučen ze studia. Premiéra této skladby se konala v Bohosudově při poutní slavnosti na konci září 1986. Vedení školy bylo zaskočeno Bokovou revoltou a svého žáka vyloučilo podmínečně a všem účinkujícím, převážně studentům konzervatoře dalo důtku a varování do budoucna. Přesto ještě na konci školního roku 1986 - 87 provedli všichni opět Missu solemnis při bohoslužbě v Klatovech a tím se započala cesta pravidelných provedení této skladby, kterých bylo do současné doby více než 50. Bok se stává pro hudební establishment nepohodlnou osobou a od premiéry mše byl dále v klavíru žákem u JUDr. Jaromíra Kříže, který nad ním držel ochranou ruku až do absolvování konzervatoře. Missa solemnis je nejznámějším Bokovým dílem. Dílo je inspirováno především Ostřihomskou mší Ference Liszta. Svojí otevřenou citovostí a monumentalitou je odpočátku v nelibosti u modernistického a postmoderního oficiálního hudebního establishmentu, včetně jeho paralelní odnože v církevní hudbě. Právě ovšem to, co je na Bokově mši lisztovské, je i právě dnes pro církevní hudbu paradoxně avantgardní. Bok dílo následně revidoval, zejména po stránce deklamační, částečně i instrumentační a výjimečně i harmonické. Revize jsou z roku 1995 a 2003. Každá tato verze je natočena na CD. Motivy z této skladby provázejí všechna následující Bokova díla. Zajímavostí je, že byla tato skladba provedena roku 1999 v New York City v Carnegie Hall americkými interprety. Je s podivem, že tato, pro českou kulturu ne zcela běžná událost, nebyla posléze nikdy medializována. Významným bylo též provedení Missy Solemnis v pražském velechrámu Sv. Víta v Praze v roce 2015 a provedení k 30. výročí od premiéry v Bohosudově v roce 2016.

Obsazení: 3 flétny, 2 hoboje, 2 klarinety, basklarinet, 2 fagoty, kontrafagot, 4 horny, 3 trubky, 3 trombóny, tuba, tympány, baterie, varhany, smyčce. Smíšený sbor SATB, sóla SATB, dětské sólo.

durata: cca 47 min.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright: Miloš Bok, všechna práva vyhrazena
webmaster: Petr Postl
design © 2008 Přemysl Havlík