home
o autorovi
dila
provedeni
ukazky
cd a dvd
galerie
kontakt
kontakt
english
 
  Podrobnosti o díle:
   
  Svatá Zdislava - oratorium - 2.díl
pro sóla, smíšený a dětský sbor, varhany a orchestr

1.Prolog
2.Dětské odpoledne v Jablonném
3.Psalmus 147
4.Slavné rozjímání o smrtelné agónii
5.Sen o nebi
6.Finale - Smrt Zdislavy
7.In terra
8.In paradisum
9.Epilog
   
 

Druhý díl oratoria začíná Miloš Bok skládat na počátku r. 2001 po několikaměsíční pauze, kterou po uzavření 1.dílu vyplnil dokončením Trapistických žalmů. Pokračovat po monumentální první větě oratoria podobným způsobem se mu zdálo nemožné a proto zvolil odlišnou výrazovou koncepci, v podstatě podobnou jako u 2. poloviny Skřítků. Leitmotivy z 1. dílu tvoří páteř i tohoto dílu, ale jsou pojaty novým způsobem. Kontrapunktické plochy v tomto dílu nechybí a jsou jeho největším interpretačním úskalím. Vlastní Finále, zkomponované o tři roky dříve teprve zde nachází svoji logiku. Závěr je otevřen pro Apokalypsu ve Stráni, epilog celé Bokovy oratorní trilogie.
Druhý díl oratoria Svatá Zdislava je provozně méně náročný, než téměř neproveditelný díl první. Přesto je jako celek vyhrazen pouze nejlepším profesionálním interpretům. Nezvyklou zvláštností je - podobně jako ve Skřítcích - použití sólové akustické kytary a flétny v kadencích uprostřed věty.
První provedení části 2. díla oratoria se konalo v jezuitském chrámu v Klatovech v červnu r. 2002. Interprety byli Dětský symfonický orchestr z K. Varů a spojené sbory z Plzně a K. Varů. O měsíc později zazněla podstatná část tohoto díla v chrámu P. Marie v Havlíčkově Brodě, tentokrát v podání Kühnova smíšeného sboru a Filharmonie Hradec Králové. Obě provedení se konala za řízení autora a zaznamenala veliký úspěch. Autor z tohoto dílu občasně provádí Kódu při liturgiích a výjimečně také zazněly Kadence pro kytaru a flétnu v podání dua Jers. Autor 2. díl natočil též v klavírní verzi, kterou později vydal. Výjimečně z ní některé úseky provádí koncertně.
Závěr 2. dílu byl natočen na CD "Chrámové skladby III" v Mostě v roce 2010.

V roce 2020, téměř dvacet let po napsání díla se autor rozhodl celé oratorium Svatá Zdislava zinstrumentovat i do verzi pro běžná chrámová provedení. V podstatě se jedná o verzi pro menší orchestr, ve které dříve některé části oratoria zazněly koncertně, event tak byly i natočeny na CD. Co se vokálních složek v této verzi týká, lze provádět dílo jak v původním znění( 4 soli, smíšený a dětský sbor a jeho soli), tak ve verzi, která vypouští dětský sbor a ponechává ojediněle dětská sóla. Autor se k této práci dodatečně rozhodl pod vlivem negativních zkušeností s oficiálním hudebním establishmentem a zejména různých mediálních manipulací po roce 2016 a chtěl tím umožnit snáze provedení svých velkých oratorních skladeb v budoucí době.

Obsazení: 5 fléten, 5 hobojů, 5 klarinetů, 5 fagotů, 8 horen, 5 trubek, 3 pozouny, tuba, tympány (2 hráči ), baterie, banda: (8 trubek, 8 pozounů, 2 tuby, mešní zvonky-tutti), varhany a smyčce,kytara a flétna-soli.
Sbor SATB, Dětský sbor SA, sóla SATB

Obsazení ve verzi pro běžná chrámová provedení: 3 flétny, 3 hoboje, 3 klarinety, 3 fagoty, 4 lesní rohy, 3 trubky, 3 trombóny a tuba, tympány, batteria, harfa, varhany a smyčce, chittara sola, harmonium. Soli: SATB, Coro: SATB,

Duratta: cca 52 minut

 

 

copyright: Miloš Bok, všechna práva vyhrazena
webmaster: Petr Postl
design © 2008 Přemysl Havlík