home
o autorovi
dila
provedeni
ukazky
cd a dvd
galerie
kontakt
kontakt
english
 
  Podrobnosti o díle:
   
  Svatá Zdislava - oratorium - 2.díl
pro sóla, smíšený a dětský sbor, varhany a orchestr

1.Prolog
2.Dětské odpoledne v Jablonném
3.Psalmus 147
4.Slavné rozjímání o smrtelné agónii
5.Sen o nebi
6.Finale - Smrt Zdislavy
7.In terra
8.In paradisum
9.Epilog
   
 

Druhý díl oratoria začíná Miloš Bok skládat na počátku r. 2001 po několikaměsíční pauze, kterou po uzavření 1.dílu vyplnil dokončením Trapistických žalmů. Pokračovat po monumentální první větě oratoria podobným způsobem se mu zdálo nemožné a proto zvolil odlišnou výrazovou koncepci, v podstatě podobnou jako u 2. poloviny Skřítků. Leitmotivy z 1. dílu tvoří páteř i tohoto dílu, ale jsou pojaty novým způsobem. Kontrapunktické plochy v tomto dílu nechybí a jsou jeho největším interpretačním úskalím. Vlastní Finále, zkomponované o tři roky dříve teprve zde nachází svoji logiku. Závěr je otevřen pro Apokalypsu ve Stráni, epilog celé Bokovy oratorní trilogie.
Druhý díl oratoria Svatá Zdislava je provozně méně náročný, než téměř neproveditelný díl první. Přesto je jako celek vyhrazen pouze nejlepším profesionálním interpretům. Nezvyklou zvláštností je - podobně jako ve Skřítcích - použití sólové akustické kytary a flétny v kadencích uprostřed věty.
První provedení části 2. díla oratoria se konalo v jezuitském chrámu v Klatovech v červnu r. 2002. Interprety byli Dětský symfonický orchestr z K. Varů a spojené sbory z Plzně a K. Varů. O měsíc později zazněla podstatná část tohoto díla v chrámu P. Marie v Havlíčkově Brodě, tentokrát v podání Kühnova smíšeného sboru a Filharmonie Hradec Králové. Obě provedení se konala za řízení autora a zaznamenala veliký úspěch. Autor z tohoto dílu občasně provádí Kódu při liturgiích a výjimečně také zazněly Kadence pro kytaru a flétnu v podání dua Jers. Autor 2. díl natočil též v klavírní verzi, kterou později vydal. Výjimečně z ní některé úseky provádí koncertně.
Závěr 2. dílu byl natočen na CD "Chrámové skladby III" v Mostě v roce 2010.

Obsazení: 5 fléten, 5 hobojů, 5 klarinetů, 5 fagotů, 8 horen, 5 trubek, 3 pozouny, tuba, tympány (2 hráči ), baterie, banda: (8 trubek, 8 pozounů, 2 tuby, mešní zvonky-tutti), varhany a smyčce,kytara a flétna-soli.
Sbor SATB, Dětský sbor SA, sóla SATB
Duratta: cca 52 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright: Miloš Bok, všechna práva vyhrazena
webmaster: Petr Postl
design © 2008 Přemysl Havlík